Euslogan
Select your languague:
Köp Tadalafil online från EU-registrerade apotek
Eudoctor

Tadalafil


Vad är Tadalafil?

Tadalafil är det generiska alternativet för varumärket Cialis. Allt är detsamma; effekten och ingredienserna. Om man vill peka på en skillnad, är det priset. Tadalafil kommer i tablettform, är enkelt att ta och agerar snabbt - inom 30 minuter efter att du tagit det, och med en effekt som varar upp till 36 timmar.

Priset på Tadalafil och var man kan köpa:
       Förrädsamhet Dosering Antal Per pille Pris (Euro) Køb Nu
Tadalafil Tadalafil 10mg 4 €17.88 €71.50 Köpa
Tadalafil Tadalafil 10mg 8 €14.44 €115.50 Köpa
Tadalafil Tadalafil 10mg 24 €13.33 €319.90 Köpa
Tadalafil Tadalafil 10mg 32 €13.02 €416.50 Köpa
       Förrädsamhet Dosering Antal Per pille Pris (Euro) Køb Nu
Tadalafil Tadalafil 20mg 4 €20.63 €82.50 Köpa
Tadalafil Tadalafil 20mg 8 €16.28 €130.20 Köpa
Tadalafil Tadalafil 20mg 24 €15.13 €363.20 Köpa
Tadalafil Tadalafil 20mg 32 €18.94 €454.50 Köpa

Erektil dysfunktion (ED) - Oförmågan att uppnå eller upprätthålla en erektion som tillåter koition. Mer än 67% av män har en försämring av kvaliteten på deras sexuella liv på grund av erektil dysfunktion. Förekomsten av sjukdomen korrelerar med åldern. ED upptäcks hos 40% av män i åldrarna 40–50 år, i 57% av de i åldern 50–60 år och hos 70% av de äldre än 60 år. Det förväntas att mer än 300 miljoner män kommer att drabbas av erektil dysfunktion år 2025. Vid bestämning av behandlingstaktik bör man komma ihåg att 31,5–44% av den manliga befolkningen förblir sexuellt aktiva tills de är 80 år.

I dag är förstahandsläkemedel för behandling av ED fosfodiesterasinhibitorer av typ 5 (PDE-5), som har använts för att behandla erektil dysfunktion sedan 1998.

Under sexuell stimulering aktiveras först det parasympatiska nervsystemet, varefter den avslappnande faktorn, kväveoxid, frigörs från det vaskulära endotelet, vilket leder till ansamling av cykliskt guanosinmonofosfat i den cavernösa vävnaden och avslappning av artärernas väggar och kavernösa kroppar. Resultatet av den aktiva fyllningen av penisens kavernösa kroppar med arteriellt blod är komprimering av venulerna, vilket möjliggör blockering av utflödet av blod, vilket därmed provocerar upp en erektion. Det är viktigt att notera att när den intracellulära aktiviteten för PDE-5 hämmas kan till och med lätt aktivering av guanylatcyklas orsaka en kraftig ökning av koncentrationen av cykliskt guanosinmonofosfat inuti cellen. Som ett resultat,

För närvarande presenteras fyra PDE-5-hämmare på den ryska marknaden: sildenafil, tadalafil, vardenafil och sildenafil. På tal om de farmakodynamiska egenskaperna hos dessa läkemedel är det nödvändigt att notera selektiviteten hos deras effekt på PDE. Så, sildenafil och vardenafil har liknande selektivitet med avseende på PDE-5. Dessutom har de en svag hämmande effekt på PDE-1 och 6. Det är känt att blockering av PDE-6 kan framkalla störningar i färguppfattning. Exponering för PDE-1 leder till biverkningar från det kardiovaskulära systemet. Till skillnad från andra läkemedel i gruppen som diskuteras är affiniteten hos tadalafil till PDE-1 signifikant svagare. Det bevisas att detta läkemedel, mycket selektivt för PDE-5, i mindre utsträckning hämmar PDE-6, vilket minimerar sannolikheten för biverkningar, i synnerhet, ur synvinkeln. Dessutom, tadalafil-molekylen har en hög affinitet för PDE-11, som finns i muskelvävnad. Av denna anledning är det mer troligt att patienter som tar tadalafil har myalgia och ryggsmärta. Dagligt intag av tadalafil i låga doser (2,5–5 mg) kan emellertid minska frekvensen och svårighetsgraden av huvudvärk, illamående, yrsel, myalgi och rodnad i ansiktet med tre till fem gånger jämfört med att ta den på begäran i en dos av 10–20 mg. Den låga utvecklingen av biverkningar av tadalafil beror på läkemedlets långa halveringstid, vilket möjliggör användning i låga doser. Ett antal studier har avslöjat frånvaron av allvarliga biverkningar under det dagliga intaget av tadalafil. Dessutom hittades den dagligt intag av tadalafil i låga doser (2,5–5 mg) kan minska frekvensen och svårighetsgraden av huvudvärk, illamående, yrsel, myalgi och rodnad i ansiktet med tre till fem gånger jämfört med att ta den på begäran i en dos på 10– 20 mg Den låga utvecklingen av biverkningar av tadalafil beror på läkemedlets långa halveringstid, vilket möjliggör användning i låga doser. Ett antal studier har avslöjat frånvaron av allvarliga biverkningar under det dagliga intaget av tadalafil. Dessutom hittades den dagligt intag av tadalafil i låga doser (2,5–5 mg) kan minska frekvensen och svårighetsgraden av huvudvärk, illamående, yrsel, myalgi och rodnad i ansiktet med tre till fem gånger jämfört med att ta den på begäran i en dos på 10– 20 mg Den låga utvecklingen av biverkningar av tadalafil beror på läkemedlets långa halveringstid, vilket möjliggör användning i låga doser. Ett antal studier har avslöjat frånvaron av allvarliga biverkningar under det dagliga intaget av tadalafil. Dessutom hittades den Ett antal studier har avslöjat frånvaron av allvarliga biverkningar under det dagliga intaget av tadalafil. Dessutom hittades den Ett antal studier har avslöjat frånvaron av allvarliga biverkningar under det dagliga intaget av tadalafil. Dessutom hittades den

Tadalafil godkändes för klinisk användning i Europa i februari 2003 och har sedan dess blivit det läkemedel som valts för de flesta män med ED. Effektiviteten bekräftas av resultaten från ett stort antal randomiserade placebokontrollerade studier. I exemplet med 2102 patienter med ED visades det att sannolikheten för ett framgångsrikt coitusförsök ökade med 61 respektive 72% efter att ha tagit 10 respektive 20 mg tadalafil. Mer än 80% av männen noterade en förbättring av en erektions kvalitet; i 54% motsvarade indikatorerna för International Index of Erectile Function normen.

C. McMahon et al. analyserade behandlingsresultaten för män med ED. Av de 70 män som tog tadalafil (20 mg) på begäran gav 73% svar som indikerade en betydande förbättring av en erektions kvalitet. Enligt D. Hatzichristou et al., Patienter med diabetes mellitus noterade också en förbättring av erektil funktion mot bakgrund av det dagliga intaget av tadalafil utan markanta förändringar i halten av glykat hemoglobin.

Förutom de fördelar som är karakteristiska för hela klassen av PDE-5-hämmare har tadalafil ett antal unika egenskaper. Dess halveringstid är 17,5 timmar, vilket ger mer än 36 timmars verkan av läkemedlet. Denna varaktighet är särskilt relevant för unga patienter med hög sexuell aktivitet. Dagligt intag av tadalafil (5 mg) låter dig upprätthålla en terapeutisk nivå av läkemedlet i en mans kropp, tillräckligt för att upprätthålla spontaniteten i sexuell aktivitet och inte kräver förhandsplanering av samlag. Det konstaterades att 79,2% av kvinnorna föredrog sin partner att ta tadalafil snarare än sildenafil, med hänvisning till en mer bekväm inställning till sexuell kontakt och intimitet. På det här sättet, spontaniteten i sexuellt liv mot bakgrund av den dagliga teradafilterapin är en viktig och attraktiv faktor för de flesta manliga partner som lider av erektil dysfunktion. I en annan studie visades det att det ständiga intaget av tadalafil 5 mg / dag som en effektiv behandling för ED tillfredsställde både män och deras sexpartners.

B. Brock et al. utförde en omfattande analys av fem randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier genomförda vid 74 medicinska centra och inkluderade 1112 män i åldrarna 22 till 82 år med olika former och svårighetsgrader av ED. Patienterna fick tadalafil i en daglig dos av 2,5, 5, 10, 20 mg eller placebo under 12 veckor. För att bedöma behandlingens effektivitet användes specialiserade frågeformulär: International Index of Erectile Function, the Sexual Encounter Profile och den globala bedömningsfrågan "Har dina erektioner förbättrats under de senaste fyra veckorna?" Bland patienter som tog tadalafil i en dos av 20 mg / dag uppnåddes normal erektil funktion i 59% av fallen jämfört med 11% i kontrollgruppen (poäng enligt International Index of Erectile Function). Andelen framgångsrika samlagsförsök var 75% jämfört med 32% i placebogruppen (enligt Sexual Relationship Profile). Från 73 till 80% av coitus som begicks av patienter mellan 30 minuter och 36 timmar efter att ha tagit tadalafil lyckades. Efter 12 veckor rapporterade 81% av män från huvudgruppen och endast 35% av placebogruppen förbättrad erektion (Global Assessment Questionnaire). Det bör noteras att varken patientens ålder eller ED-etiologin hade en signifikant effekt på tadalafils effektivitet. Från 73 till 80% av coitus som begicks av patienter mellan 30 minuter och 36 timmar efter att ha tagit tadalafil lyckades. Efter 12 veckor rapporterade 81% av män från huvudgruppen och endast 35% av placebogruppen förbättrad erektion (Global Assessment Questionnaire). Det bör noteras att varken patientens ålder eller ED-etiologin hade en signifikant effekt på tadalafils effektivitet. Från 73 till 80% av coitus som begicks av patienter mellan 30 minuter och 36 timmar efter att ha tagit tadalafil lyckades. Efter 12 veckor rapporterade 81% av män från huvudgruppen och endast 35% av placebogruppen förbättrad erektion (Global Assessment Questionnaire). Det bör noteras att varken patientens ålder eller ED-etiologin hade en signifikant effekt på tadalafils effektivitet. 81% av män från huvudgruppen och endast 35% av placebogruppen rapporterade förbättrad erektion (Global Assessment Questionnaire). Det bör noteras att varken patientens ålder eller ED-etiologin hade en signifikant effekt på tadalafils effektivitet. 81% av män från huvudgruppen och endast 35% av placebogruppen rapporterade förbättrad erektion (Global Assessment Questionnaire). Det bör noteras att varken patientens ålder eller ED-etiologin hade en signifikant effekt på tadalafils effektivitet.

Vid behandlingen av erektil dysfunktion med tadalafil 20 mg noterades en signifikant förbättring av orgasmiska och ejakulatoriska funktioner relativt den initiala nivån hos de flesta män. Uppgifterna erhölls genom utvärdering av resultaten från 17 placebokontrollerade studier där 3581 patienter med ED deltog. Det visade sig att 66% av män som tog tadalafil (5, 10 och 20 mg) under 12 veckor visade en signifikant förbättring av ejakulatorisk funktion jämfört med 36% i placebogruppen (p <0,001). Hos 66% av patienter med ED av män förändrade kvaliteten på orgasm också positivt (i placebogruppen - 35%, p <0,001).

Den största fördelen med tadalafil, på grund av vilken de flesta patienter föredrar det, är verkningens varaktighet. Så i 45% av fallen var orsaken till att välja tadalafil varaktigheten av dess åtgärder, och i 37% - effektiviteten. Enligt JR Tolra et al. Förklarade 50% av män valet av tadalafil som möjligheten att ha ett aktivt sexliv dagen efter att ha tagit läkemedlet. En annan fördel med tadalafil i motsats till sildenafil är det faktum att fet mat och alkohol inte påverkar dess farmakokinetik [22].

En viktig indikator på läkemedlets effektivitet är patientens åtagande att behandla. I den största europeiska observationshalvårsstudien (EDOS) kunde patienter som föreskrevs en PDE-5-hämmare byta ett läkemedel till ett annat. 89% av patienterna som fick tadalafil tog det tills studiens slut. Samma indikator för sildenafil och vardenafil var 64%. Avbrytande av tadalafil-behandling, cirka 25% senare återupptogs med att ta den [28].

2018 dök den första tadalafil-generiken under handelsnamnet Dynamic Long (Teva-företaget) ut på den inhemska marknaden. Läkemedlet är bioekvivalent med det ursprungliga läkemedlet (Cialis) [29] och i mars i år blev det tillgängligt i en dos av 20 mg. Dynamically Long är tillverkad av det israeliska ämnet i Teva-företagets hem - i Israel i enlighet med de modernaste kraven och kvalitetsstandarderna.

Således har tadalafil jämfört med andra representanter för gruppen av PDE-5-hämmare ett antal obestridliga fördelar. Detta beror främst på hur länge det verkar, på grund av läkemedlets långa halveringstid. En konstant koncentration av läkemedlet i blodet gör att du kan upprätthålla spontaniteten i samlag, vilket naturligtvis har en positiv effekt på livskvaliteten för både patienter och deras partners. Dessutom presenteras tadalafil i olika doser, vilket ger möjligheten till daglig användning av läkemedlet, vilket ökar vidhäftningen till behandling med minskad sannolikhet för biverkningar.