Euslogan
Select your languague:
EU online erektil dysfunktion piller registrerade apotek
Eudoctor

Erektil dysfunktion


Impuissance

Impotens eller erektil dysfunktion (ED) är inte längre ett större problem. Det är ett behandlingsbart tillstånd. Tänk på att det kan vara ett medicinskt eller psykologiskt tillstånd. Den mesta informationen riktar sig i huvudsak mot åldrande män, men var medveten om att det kan ske för män i alla åldrar. Orsaken kan relatera till dålig kost, överdriven alkoholkonsumtion eller otillräcklig fysisk träning. Misströsta inte även om du har detta problem. Det finns tillgängliga mediciner som hjälper dig att få och upprätthålla en normal erektion.

Detta tillstånd kan orsaka en hel del problem med en mans självförtroende. Men det är viktigt att inte lida i tystnad och istället söka hjälp eftersom ED kan behandlas. Var inte rädd för att dela med dig av detta med din partner, eftersom båda kan dra nytta av en öppen och ärlig relation. Om du vill ta itu med denna fråga privat så är lösningen eudoctor.net. Här kan du nämligen fylla i ett frågeformulär och konsultera med en läkare på nätet.

Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar, piller, injektionsbehandlingar, krämer, tabletter samt naturläkemedel. Vårt sortiment av produkter som relaterar till ED-piller inkluderar: Viagra, Levitra, Cialis et Spedra. Med dessa får du en hälsosam erektion eftersom de ökar blodflödet till penis. Du kommer inte bara uppnå erektion, du kommer även att kunna bibehålla den. En av våra mest efterfrågade produkter är Cialis på grund av dess långa verkningstid. Med Cialis får du det sunda sexlivet som du har drömt om. Kolla vår nedanstående lista över ED-läkemedel.

Sexuell hälsa är en viktig del av den känslomässiga och fysiska hälsan för varje person. Umuligheten av sexuell förverkligande av olika skäl leder till utvecklingen av svår neuros och kränker individens sociala anpassning i samhället. När det gäller sexuella störningar har erektil dysfunktion en ledande plats, både i frekvensen av förekomst och i social betydelse, eftersom det förvärrar livskvaliteten för de mest socialt aktiva och livsstarka män. Erektil dysfunktion definieras som oförmågan att uppnå eller upprätthålla en erektion tillräcklig för att tillfredsställa sexuell aktivitet om dessa störningar observeras under minst 3 månader.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider en av tio män över 21 av erektil dysfunktion, och var tredje man över 60 är i allmänhet inte i stånd att ha samlag. Vid 40–50 års ålder upptäcks ED hos 40% av män, under 50–60 år, i 48–57% av de undersökta, och i den äldre åldersgruppen lider 70% av män av denna störning, och för 6% av människor i åldern 50 till 75 år erektil dysfunktion är ett allvarligt livsproblem. ED observeras hos cirka 140–150 miljoner män i världen och det uppskattas att denna siffra kan fördubblas under de kommande 25 åren. Moderna studier har visat att ED som regel har en organisk etiologi och oftare orsakas av somatiska orsaker, åtminstone hos män äldre än 50 år.

Erektionsmekanismen är en komplex fysiologisk process som säkerställs genom ledaktiviteten hos glattmuskelelement, det vaskulära, nervösa och endokrina systemet. Erektion av penis orsakas antingen av lokal sensorisk stimulering av könsorganen eller av centrala stimuli erhållna eller utvecklade av hjärnan. På cellnivå inträffar avslappning av glatta muskelceller under påverkan av mediatorer: cAMP och cGMP. En ökning av deras intracellulära koncentration leder till frisättning av kalcium i det extracellulära utrymmet. En förändring i kalciumkoncentration leder till en förändring i cellmembranets potential, avslappning av glattmuskelns trabeculae i cavernös vävnad och erektion av penis. Guanylatcyklas aktiveras genom handlingen av NO, omvandlar GTP till cGMP.

Det bör noteras att källan till NO i den cavernösa vävnaden inte bara är endotelceller utan också icke-kolinerga icke-adrenerga nervändar där denna mediator syntetiseras som ett resultat av verkan av enzymet neuronala NOC (nNOC). Utsöndras av nervändarna som ett resultat av deras aktivering, "utlöser" en erektion, och därefter, som ett resultat av den mekaniska effekten av det ökade blodflödet på väggarna i kavernösa artärer och bihålor i penisens kavernösa kroppar , eNOC aktiveras, vilket i sin tur leder till en långvarig syntes av NO med utveckling av maximal erektion. 

De viktigaste riskfaktorerna för ED är ålder, hjärt-kärlsjukdom, inklusive hypertoni, endokrina störningar (diabetes, androgenbrist), biverkningar av läkemedel, ryggmärgsskador, depression, dåliga vanor och sjukdomar i prostatakörteln. Tillsammans med detta bidrar rökning, alkoholmissbruk, fysisk inaktivitet och användning av vissa droger till utvecklingen av ED: vissa antihypertensiva läkemedel, antidepressiva medel, lugnande medel, narkotika, H2-blockerare, hormonella läkemedel.

Hos de flesta män är den främsta orsaken till erektil dysfunktion en kärlsjukdom. I nästan alla epidemiologiska studier som ägnas åt erektil dysfunktion har en koppling mellan dess förekomst och arteriell hypertoni och åderförkalkning avslöjats. Enligt vissa författare kan dessutom upptäckten av erektil dysfunktion indikera närvaron och patienten har en av dessa sjukdomar i en latent form. Vissa författare rekommenderar till och med att utföra stress-EKG-test innan behandlingen för ED påbörjas.

Det har visat sig att artärinsufficiens hos penis i ungefär en tredjedel av fallen utvecklas till systemiska manifestationer av kardiovaskulär patologi. På grund av det faktum att diametern för de kavernösa artärerna är mindre än diametern för koronarartärerna, kan ED vara den första kliniska manifestationen av sjukdomar orsakade av endotelial dysfunktion. Därför inträffar i första hand funktionella och organiska skador på mindre artärer i närvaro av riskfaktorer.

På grund av aterosklerotiska skador på kärlen i penis (PC) inträffar inte bara mekanisk försämring av blodflödet, utan även produktionen av neurotransmittorer störs, och kärlets elasticitet minskar. I slutändan kan dessa kärl inte förse organen med den nödvändiga mängden syre och näringsämnen, vilket bidrar till ökad fibrogenes av penisens kavernvävnad. På grund av den fibrösa transformationen av den cavernösa vävnaden blir det omöjligt att upprätthålla en erektion som är tillräcklig för fullt samlag.

Ofta utvecklas olika manifestationer av åderförkalkning parallellt, eftersom riskfaktorerna för endotelial dysfunktion och åderförkalkning som påverkar penilblodkärlen är desamma som riskfaktorerna för koronar hjärtsjukdom - rökning, diabetes mellitus dyslipoproteinemia. Risken för CHD hos patienter över 50 år är avsevärt ökad i närvaro av erektil dysfunktion.

Arteriell hypertoni bidrar också till erektil dysfunktion, även i frånvaro av åderförkalkning: muskelvävnad sprider sig i kavernösa kroppar och blodkärl, fibros i kavernös vävnad och en ökning av mängden kollagen typ III i den. Dessutom är svårighetsgraden av dessa förändringar direkt proportionella mot graden av ökning av det systoliska blodtrycket.

Dessutom är utvecklingen av erektil dysfunktion ofta associerad med otillräcklig antihypertensiv behandling. Det tros att 25% av fallen av erektil dysfunktion på ett eller annat sätt orsakas av medicinering. Kliniska tecken på läkemedelsinducerad erektil dysfunktion anses vara en relativt snabb start, en tillfällig koppling till att ta ett läkemedel som påverkar olika delar av sexuellt samlag, och en minskning av allvarlighetsgraden av sjukdomen eller dess fullständiga försvinnande efter läkemedlets tillbakadragande. Mycket ofta är förekomsten av erektil dysfunktion förknippad med användning av antihypertensiva läkemedel, särskilt tiaziddiuretika och betablockerare. Förekomsten av erektil dysfunktion minskar naturligtvis patientens anslutning till behandlingen och förvärrar slutligen prognosen.

Det antas att erektil dysfunktion kan uppstå på grund av en minskning av blodflödet till penis, men det är oklart om denna minskning är en följd av en minskning av systemiskt blodtryck under effektiv antihypertensiv behandling, ett resultat av kärlsjukdom eller någon annan okända effekter av läkemedlet.

Att ändra läkemedelsregimen kan hjälpa patienten att övervinna de negativa förändringarna i den sexuella sfären som observeras med vissa typer av behandling. Med utvecklingen av erektil dysfunktion hos patienter med arteriell hypertoni avbryts till exempel tiaziddiuretika och icke-selektiva betablockerare. I denna situation föredras kalciumantagonister, ACE-hämmare och alfa-blockerare eller angiotensinreceptorinhibitorer. Vid behov blir utnämningen av betablockerare till de läkemedel som valts hos patienter med erektil dysfunktion moderna mycket selektiva läkemedel, till exempel bisoprolol.

Det finns en utbredd tro bland patienter att det finns en hög risk för plötslig död hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar under samlag, men dessa rädsla är mycket överdrivna. För det första är fysisk aktivitet under sexuell aktivitet inte så stor - i genomsnitt liknar det att gå 1 mil (1,6 km) på 20 minuter eller klättra 2 trappsteg (20 steg) på 10 sekunder. För det andra visar resultaten från epidemiologiska studier att i avsaknad av historia om hjärtinfarkt är den absoluta risken för hjärtinfarkt under sexuell aktivitet endast 2 fall per 1 miljon män. Den relativa risken för hjärtinfarkt inom 2 timmar efter sexuell kontakt var 2,5% och ökade inte efter denna period.

Det finns ganska intressanta uppgifter om förhållandet mellan tecken på erektil dysfunktion hos patienter med kranskärlssjukdom och lokaliseringen av hjärtinfarkt, vilket är svårt att ge en vetenskaplig förklaring. Så, den resulterande apikala och främre hjärtinfarktet påverkar uppnåendet av en erektion, bakre - på tillfredsställelse av sexuellt samlag, septum - på tillfredsställelse med sexuella relationer. Sådana särdrag kan bero på olika förändringar i lipid- och kolhydratmetabolism, produktion av eikosanoider, C-reaktivt protein, fibrinogen, vaskulär endotelfunktion och syntes av en celladhesionsmolekyl, eftersom svårighetsgraden av ED är associerad med dessa parametrar hos patienter med koronar artärsjukdom. Således, det kan hävdas att sexlivet bör vara och är en viktig komponent i livskvaliteten för patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Behandling. Aktiva endotelmedel - fosfodiesterasinhibitorer av typ 5 (PDE) är modulatorer av naturliga erektioner. För närvarande är fyra läkemedel i gruppen av FDA-hämmare av typ 5 registrerade i Ryssland: sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och utanafil (Ziden). De har inte en direkt avslappnande effekt på corpora cavernosa, men förbättrar den avslappnande effekten av NO genom att hämma PDE-5 och öka koncentrationen av cGMP under sexuell upphetsning, vilket ökar blodflödet till den cavernösa kroppen och bidrar till uppkomsten och underhållet av fysiologiska erektioner. Aktiva endotelmedel - fosfodiesterasinhibitorer av typ 5 (PDE) är modulatorer av naturliga erektioner. För närvarande är fyra läkemedel i gruppen av FDA-hämmare av typ 5 registrerade i Ryssland: sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och utanafil (Ziden). De har inte en direkt avslappnande effekt på corpora cavernosa, men förbättrar den avslappnande effekten av NO genom att hämma PDE-5 och öka koncentrationen av cGMP under sexuell upphetsning, vilket ökar blodflödet till den cavernösa kroppen och bidrar till uppkomsten och underhållet av fysiologiska erektioner. Aktiva endotelmedel - fosfodiesterasinhibitorer av typ 5 (PDE) är modulatorer av naturliga erektioner. För närvarande är fyra läkemedel i gruppen av FDA-hämmare av typ 5 registrerade i Ryssland: sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och utanafil (Ziden). De har inte en direkt avslappnande effekt på corpora cavernosa, men förbättrar den avslappnande effekten av NO genom att hämma PDE-5 och öka koncentrationen av cGMP under sexuell upphetsning, vilket ökar blodflödet till den cavernösa kroppen och bidrar till uppkomsten och underhållet av fysiologiska erektioner.

Hos patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör två funktioner i PDE-5-hämmares verkan beaktas: de sänker blodtrycket och interagerar med nitrater. Det första läkemedlet i denna grupp, sildenafil, sänker det systoliska blodtrycket med cirka 8 mmHg. Art., Emellertid mot bakgrund av antihypertensiv behandling ökar inte frekvensen av dess biverkningar förknippade med en minskning av blodtrycket (yrsel, besvimning). Tadalafil (Cialis) har mer selektiva egenskaper för PDE-5 jämfört med PDE-6 (PDE-isoformer som finns i näthinnan), vilket säkerställer ett minimum av biverkningar, inklusive från sidan av synen. Cialis börjar agera efter 16 minuter och kvarstår i 36 timmar efter administrering. Dessutom inkluderar fördelarna med läkemedlet bristen på interaktion med mat och alkohol. Läkemedlets effektivitet var liknande hos unga patienter och hos personer över 65 år och var inte beroende av eriologi för erektil dysfunktion. Hos friska individer orsakade inte Cialis i en dos på 10 och 20 mg en statistiskt signifikant minskning av blodtrycket i stående ställning, och i allmänhet påverkade inte läkemedlets effekt hemodynamiken. Tadalafil har visat sig vara effektivt hos män med multipel skleros, vilket antyder möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. vilket indikerar möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. vilket indikerar möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. att ta Cialis i en dos på 10 och 20 mg orsakade inte en statistiskt signifikant minskning av blodtrycket i en stående position, och i allmänhet påverkade läkemedlets effekt inte hemodynamiken. Tadalafil har visat sig vara effektivt hos män med multipel skleros, vilket antyder möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. vilket indikerar möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. vilket indikerar möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. att ta Cialis i en dos på 10 och 20 mg orsakade inte en statistiskt signifikant minskning av blodtrycket i en stående position, och i allmänhet påverkade läkemedlets effekt inte hemodynamiken. Tadalafil har visat sig vara effektivt hos män med multipel skleros, vilket antyder möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. vilket indikerar möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi. vilket indikerar möjligheten att använda det även i svår somatisk patologi.

Kontraindikation för användning av PDE-5-hämmare är samtidig administrering av nitrater. Med utvecklingen av en attack av angina pectoris under terapi med PDE-5-hämmare är administrationen av nitroglycerin strikt kontraindicerad. Med försiktighet används läkemedel från denna grupp vid instabila kardiovaskulära tillstånd, där sexuell aktivitet i sig är en riskfaktor för komplikationer, i närvaro av anatomiska deformiteter i penis, sjukdomar som bidrar till förekomsten av priapism.

Slutsats. Erektil dysfunktion är ett vanligt tillstånd hos män i olika åldersgrupper, särskilt med befintlig hjärtspatologi, inklusive arteriell hypertoni. Närvaron av ED hos personer utan sjukdomar i hjärt-kärlsystemet leder till en ökad risk för att de förekommer i framtiden, särskilt hos unga män. Den befintliga ED hos patienter med hjärtpatologi och arteriell hypertoni är en av prediktorerna för en ogynnsam prognos - en ökad risk för hjärt- och allmän dödlighet. Antihypertensiv terapi har en tvetydig effekt på förekomsten och utvecklingen av erektil dysfunktion. Den negativa effekten är mer associerad med användningen av tiaziddiuretika och vissa betablockerare.